close
Member Login
close
Confirmation Code
Time remaining to enter the code
04:58
Quick Access
close white
Related Results
  Philippines Philippines
  Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Maxime impedit, quasi molestias pariatur harum nesciunt incidunt repudiandae quibusdam consectetur.

  Amerika Vizesi ba!vurularınızda durumunuza uygun en güncel evrak listesini size en yakın Amerika Vize Merkezi’ni arayarak isteyin. Temsilcilerimiz ihtiyacınız olan evrak listesini e-posta yoluyla sizlere gönderecektir.

  Turkey Immigration for Philippines Citizens

  Vize Merkezi’nin çeyrek yüzyıla yakın bir sürede in!a etti°i ilkesellik, özgüven ve saygınlık prensipleri çerçevesinde tüm vize prosedürlerini sizler için kolayla!tırmaktadır. Amerika vizesi için i!lemlerinizi kolay ve sorunsuz bir !ekilde gerçekle!tirmek için Vize Merkezi Amerika Vize Ð!lemleri departmanı daima size en yakın olanıdır.

  Amerika Konsoloslu°u tarafından belirlenmi! Amerika vize evrak listesine, tüm Amerika vize kategorilerine, ve sorunlarınızın kar!ılı°ını bulabilece°iniz tek adres vize danı!manlı°ında uzman birvakra?dBirzoeysoarasbailihrsiipnizo. lan Vize Merkezi'dir.

  Amerika Birle!ik Devletleri göçmenlik yasasına uygun olarak Amerika vize tipine göre ba!vuru kabul etmektedir. Amerika vize müracaatınızın onaylanması için Amerika diplomatik temsilciliklerinin belirledi°i tüm !artları ta!ımalısınız. Amerika vize prosedürlerinde Türkiye Cumhuriyeti için pasaport ayrımı yoktur. Amerika’ya seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti Umuma Mahsus (Bordo), Hususi (Ye!il), Hizmet (Gri) ve Diplomatik (Siyah) da dahil olmak üzere, pasaport tipi ayrımı yapmaksızın Amerika’ya giri! yapacak hakkı tanınmaktadır.

  Amerika Birle!ik Devletleri Konsoloslukları ülkenin güvenli°ini en iyi !ekilde koruyabilmek amacıyla vize i!lemlerini disiplinli aynı zamanda adil bir !ekilde yürütmektedir. Amerika Birle!ik Devletleri’nde vize ba!vuruları ki!inin ya!ını, mesleki durumunu, ki!inin mesleki durumunu kapsayacak !ekilde kendi özgünlü°ü içinde de°erlendirilmektedir.

  Amerika vizesi için öncelikli yapmanız gereken Amerika vize türünü belirlemektir. Bunun için Amerika vize i!lemleri sayfamızı ziyaret ederek vize türünüzü belirleyebilirsiniz.

  Ask Question
  Questions form you about Philippines
  Do you have another question about Philippines ?
  Ask Now
  Our expert consultants will answer your questions as soon as possible.